pragrūsti

pragrūsti
3 pragrū́sti tr. 1. kiek pratrinti, pramalti: Grucės, kanapių pragrū́sk J. Reik druską pragrū́sti – visa kaip stulpas sukibusi Užv.trinant sugadinti: Nepragrū́sk varinio, tep smarkiai grūsdamas košę Šil. 2. prk. prakišti, prastumti: Buržuaziniai nacionalistai visaip stengiasi pragrūsti į mokyklas savo atstovus (sov.) sp. 3. užtrinti, uždaryti, pariebinti, prabalinti: Pragrū́sk, atsinešus taukų, viralą Lp. Pragrūstą viralą ir šuva mėgsta Rod. Nėra kuom ir puodo pragrū́st Arm. 4. refl. prasibrauti: Navikas vos prasigrūdo pro kareivių prisikimšusias Šančių gatves . Led prasigrū́dau pro žmones Ėr. Kur čia per tokią daugybę žmonių su maišu prasigrū́si! Lnkv. 5. pratrinti, pravažinėti: Grynšala, ale keliai jau pragrū́sti Vdžg. 6. pramušti, praskelti: Jis pragrū́do sau nosį, į gruodus pavirtęs J. | refl. tr.: Jis prasigrū́do sau nosį, t. y. prarakė J. \ grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; įgrūsti; išgrūsti; nugrūsti; pagrūsti; pargrūsti; pergrūsti; pragrūsti; prigrūsti; sugrūsti; užgrūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • antgrūsti — 3 antgrūsti (ž.) 1. tr. primesti: Vokyčiai antgrūdo mums dar kelis savo kareivius Slnt. 2. refl. užeiti, atsigrūsti: Dar paskesniai antsigrūdę tenai kitos tautos S.Dauk. grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrūsti — 3 apgrūsti tr. 1. aptrinti: Biškį miežius putrai apgrūsk J. Apgrūdo avižas ir paliko, dabar man reikės baigti grūsti Kp. 2. aptrypti, apimti, apdaužyti: Kelias (sniego) apgrūstas – eit kažne kap gerai Lp. Dar jūs vežimą aptrankykit, apgrūskit (po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrūsti — 3 atgrūsti tr. 1. atmušti, nuvarginti: Atgrūdau kojas, daugiau jau neisiu Arm. 2. refl. atsidirbti grūdant: Eik tu pagrūsk salietrą, mes jau atsigrūdom Kair. 3. nuvaryti, atginti: Milicija vos atgrūdo žmonis nu gaisro Varn. 4. atvaryti: Savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūsti — 3 grūsti, da ( džia K), do ( dė) tr. 1. trinti, smulkinti, malti: Aš grūdu kruopas Skp. Su grūdekliu (krušekliu) grūdžiu aš grūdus J. Grūsk kanapius su kruštuviu J. Miežius grūsti K. Grucė grūsti nuobodus darbas Ukm. Eik košę grūsti Skr. Kanapių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrūsti — 3 išgrūsti tr. 1. išmalti: Daug nepilk avižų pieston, tai geriau išgrūsi Gg. 2. išmušti, išdaužti: Grūdo grūdo, kol dugną išgrūdo Srv. Argi tai vienam ir dantis išgrūda! Gmž. Ledai išgrūdo žiemkenčius javus rš. | Visos ganyklos išgrūstos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugrūsti — 3 nugrūsti tr. 1. nutrinti: Grucę nugrūsk, t. y. nukrušk J. Ar gerai nugrūdai kruopas? Trgn. Nugrūsto grikio ir miltas baltesnis Lš. Bulbes nugrūsk, kad būt geriau skusti Pmp. 2. nukišti, nudėti: Jis dar giliau nugrūdo ranką į kišenių rš. Kur tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrūsti — 3 pagrūsti tr. 1. sumušti, sukulti: Neganda, jau pagrūdo vėl zboną! Lz. 2. pakišti: Kažkur pagrūda čebatus, o rytą visas kertes išmaišo beieškodamas Rk. Tik terkšt ližę pečiun ir pagrūdo laumę liepsnon (ps.) Ml. | Pagrūdo (įsivarė) rakštį Ds. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pargrūsti — 3 pargrūsti 1. tr. parvežti, pargabenti: Kaip matai pargrūsiu žabarų Žem. Lig pusryčio tris vežimus rugių pargrūdom Ll. 2. refl. pareiti, parvykti (su triukšmu): Juk Jonkus parsigrūdė vėl į mūsų kaimynystę Kal. Parsigrū̃s visi vakare Ėr. grūsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergrūsti — 3 pergrūsti 1. tr. atšipinti, atbukinti: Tai pargrūstas peilis – į Kauną nujotum ir tai neįsipjautum! Skr. 2. refl. persibrauti, su vargu pereiti: Miestelis ir visi jo užkampiai prisikimšo pičpilnaičiai vežimų, arklių ir žmonių, vos galėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakriušti — 1 prakriùšti, pràkriuša, o tr. K pradurti, pragrūsti: Būtų įmaniusi, būtų dangų su pakaušiu prakriušusi, žemę su užpakaliu išgrūdusi S.Čiurl. kriušti; antkriušti; apkriušti; atkriušti; įkriušti; iškriušti; nukriušti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”